Bine ati venit la consultarea finala privind actualizarea specializarilor inteligente la nivel national!

Care este contextul specializarii inteligente?


Specializarea inteligenta urmareste sa stimuleze cresterea economica si crearea de locuri de munca in Europa, permitand fiecarei regiuni sa-si identifice si sa-si dezvolte propriile avantaje competitive. 


Doua elemente sunt definitorii pentru aceasta politica:

 

  • Concentrarea interventiilor si resurselor financiare asociate inovarii intr-un numar relativ limitat de domenii prioritare, in vederea atingerii masei cricite necesare saltului de competitivitate in lanturile globale de valoare adaugata. 
  • Descoperirea antreprenoriala, respectiv procesul participativ prin care se identifica specializarile inteligente, care antreneaza actorii din mediul de afaceri, cercetare, organizatii publice si societate civila intr-un dialog argumentat privind, pe de o parte, avantajele competitive nationale si, pe de alta, oportunitatile de piata internationala. 

Componenta a politicii europene de coeziune, specializarea inteligenta beneficiaza de sustinere financiara inclusiv prin intermediul fondurilor europene nerambursabile.


Ca si alte tari europene de dimensiuni relativ mari, Romania are si va avea si in perioada de programare 2021-2027 atat strategii regionale de specializare inteligenta, cat si o componenta nationala a specializarii inteligente, care va fi subsumata Strategiei Nationale de Cercetare, Inovare si Specializare Inteligenta 2021-2027 (SNCISI). 


Specializarile inteligente la nivel national vor viza preponderent (dar nu exclusiv) domenii intensive tehnologic (tehnologii ale viitorului), care au potentialul de a produce efecte de antrenare in economie si societate si pentru care dimensiunea nationala a colaborarii este importanta.


Complementar specializarilor inteligente, Romania va avea ca parte din SNCISI si o Agenda Strategica de Cercetare, care va orienta o parte a cercetarii romanesti catre provocari societale.


Ce rol are contributia dvs. in aceasta consultare?


Contributia dvs. la acest chestionar se inscrie intr-un demers consultativ mai amplu, derulat in perioada septembrie - decembrie 2020, care vizeaza actualizarea specializarilor inteligente la nivel national.


Astfel, acum sunteti invitat/a sa evaluati multicriterial un numar de subdomenii considerate ca avand potential de specializare inteligenta la nivel national, subdomenii consolidate in urma consultarilor anterioare.

Consultarea este deschisa in perioada 9 - 22 decembrie 2020.

Powered by UEFISCDI