Bine ati venit la consultarea exploratorie privind domeniile de specializare inteligenta la nivel national pentru perioada 2021 - 2027

Consultarea consta in evaluarea unui set de propuneri de start privind privind specializarea inteligenta la nivel national si, optional, propunerea unui alt domeniu pe care il considerati relevant. 

Chestionarul este deschis pana la data de 30 septembrie 2020.

Aceasta consultare este implementata de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), in cadrul proiectului SIPOCA 592 - Creșterea Capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi, coordonat de Ministerul Educatiei si Cercetarii.  

 

Mai multe informatii 

Demersul consultativ

Contributia dvs. la acest chestionar se inscrie intr-un demers consultativ mai amplu, derulat in perioada septembrie - noiembrie 2020, care vizeaza actualizarea specializarilor inteligente la nivel national.

Demersul mai larg al consultarilor cuprinde: i) Consultarea de fata, cu rol exploratoriu; urmata de ii) Paneluri de experti si actori cheie cu rol de consolidare a propunerilor din chestionarul acesta; si iii) Consultare online pentru ierarhizarea propunerilor de specializari inteligente.

Contextul specializarii inteligente

Specializarea inteligenta urmareste sa stimuleze cresterea economica si crearea de locuri de munca in Europa, permitand fiecarei regiuni sa-si identifice si sa-si dezvolte propriile avantaje competitive. Doua elemente sunt definitorii pentru specializarea inteligenta:

  • Concentrarea interventiilor si resurselor financiare asociate inovarii intr-un numar relativ limitat de domenii prioritare, in vederea atingerii masei critice necesare saltului de competitivitate in lanturile globale de valoare adaugata;
  • Descoperirea antreprenoriala, respectiv procesul participativ prin care se identifica specializarile inteligente, antreneaza actorii din mediul de afaceri, cercetare, organizatii publice si societate civila intr-un dialog argumentat privind, pe de o parte, avantajele competitive nationale si, pe de alta, oportunitatile de piata internationala. 

Componenta a politicii europene de coeziune, specializarea inteligenta beneficiaza de sustinere financiara inclusiv prin intermediul fondurilor europene nerambursabile.

Ca si alte tari europene de dimensiuni relativ mari, Romania are si va avea si in perioada de programare 2021-2027 atat strategii regionale de specializare inteligenta, cat si o componenta nationala a specializarii inteligente, care va fi subsumata Strategiei Nationale de Cercetare, Inovare si Specializare Inteligenta 2021-2027 (SNCISI).

Specializarile inteligente la nivel national vor viza preponderent, dar nu exclusiv, domenii intensive tehnologic (tehnologii ale viitorului), care au potentialul de a produce efecte de antrenare in economie si societate si pentru care dimensiunea nationala a colaborarii este importanta.

Complementar specializarilor inteligente, Strategia Nationala de Cercetare, Inovare si Specializare Inteligenta va include si o Agenda Strategica de Cercetare, care va orienta o parte a cercetarii romanesti catre provocari societale. Consultarea distincta privind Agenda de Cercetare va avea loc in perioada octombrie-noiembrie 2020.

 

Powered by UEFISCDI